Servicevilkår Siljander.

Reklamasjon fra privat husholdning

Det er gjeldende forbrukerkjøpslov som legges til grunn om ikke selger har gitt en utvidet garanti (utover forbrukerkjøpslovens regler).

Reklamasjon omfatter fabrikasjon- og materialfeil og betinger at produkt plassert, montert, vedlikeholdt og benyttet i henhold til produktets bruksanvisning.

Kjøpsdato og at produktet er kjøpt i Norge må kunne dokumenteres (Kjøpskvittering).

Manglende dokumentasjon eller at produktfeilen ikke kan vises tilbake til en fabrikasjons-/materialfeil, anses som et betalbart servicebesøk/oppdrag.

Det samme vil gjelde om produktfeilen er fremkommet av utenforliggende årsak (f.eks. skader forårsaket av store spenningsvariasjoner fra strømleverandøren)


Reklamasjon fra næringsvirksomhet

Her anvendes gjeldende og eventuelle gitte produktgarantier (tillegg).